Yashize ku mugongo, aheka umuhungu wiwe w'imyaka 18
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Yashize ku mugongo umuhungu wiwe w'imyaka 18, atwara muri kaminuza

Sima avuga ati "yari indoto yanje ko nokwitaba Imana umuhungu wanje yarize, afise aho yigejeje".