Ubwo amatora muri Kongo azoba?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kongo, ivy'amatora bigiye kuzogenda gute?

Nico kibazo nyamukuru uretse ko isango yahindutse, ukanafatira nko kur'ibi bibazo nyamukuru biyakikuje, BBC yabahitiyemwo.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado