Raba ingene inama nshingamateka yar'itwawe ububasha

Ibi vyashitse mu nama nshingamateka y'Ubwongereza na Nigeria bitwigisha ko ibihugu vyose bifise ibimenyetso vy'ubutegetsi muri politike kandi bitanjanjwa ko.