Inama nshingamateka yar'itwawe ububasha
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Raba ingene inama nshingamateka yar'itwawe ububasha

Ibi vyashitse mu nama nshingamateka y'Ubwongereza na Nigeria bitwigisha ko ibihugu vyose bifise ibimenyetso vy'ubutegetsi muri politike kandi bitanjanjwa ko.