Raba ingene inama nshingamateka yar'itwawe ububasha

Raba ingene inama nshingamateka yar'itwawe ububasha

Ibi vyashitse mu nama nshingamateka y'Ubwongereza na Nigeria bitwigisha ko ibihugu vyose bifise ibimenyetso vy'ubutegetsi muri politike kandi bitanjanjwa ko.