Umutama w'imyaka 96 yarokoye igisagara ciwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umutama w'imyaka 96 yarokoye igisagara ciwe

Huang, mu kwishimira igikorwa ciwe, yemeza ko no mu myaka 100 atohemukira umwuga yarazwe na se.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado