Yabazwe ikivyimba mu mutwe avuza igitari
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Yabazwe ikivyimba mu mutwe avuza igitari

Abaganga bo muri Afrika y'epfo bamubaze basigura ko ico kivyimba cakuriye ahatoroshe arico gituma yabazwe anakanura.

Inkuru musiguriwe na Audace Machado