Guhitamwo uwupfa n’uwukira nico kibazo se wabo afise.
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Guhitamwo uwupfa n’uwukira nico kibazo se wabo afise.

Marieme afise umutima udakora neza, abwirizwa kubarwa ari naco gituma se wabo yuzuye agahinda n'amadidane.

Inkuru mushikijwe na Audace Machado