Aba nye Kenya ubu barazi uko igitero co mu kwa mbere cagenze
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Aba nye Kenya baramenye ibikurubikuru vya ca gitero co mu kwa mbere

Kirya gitero cemanzwe n'abarwanyi ba Al-Shabaab, haramenyekanye ingene catunganijwe.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado