Bimwe muvyo ubuhinga bugiye guhindura mu nkino

Bimwe muvyo ubuhinga bugiye guhindura mu nkino

Ubu ni uburyo bushasha bwo gufata amasanamu bugiye gufasha mw'itunganywa ry'inkino.