"Rondera kuba Perezida kuruta kumubera umugore"
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

"Rondera kuba Perezida kuruta kumubera umugore"

Iyi mvugo ngereranyo ifatiye ku mpanuro imwe mu zindi za Monica, umukenyezi wa Perezida wa Namibia.

Inkuru mushikirizwa na Audace Machado