‘Bus’ z’i Nairobi zigiye gukoresha imishwarara y’izuba
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

'Matatu' z’i Nairobi zigiye gukoresha imishwarara y’izuba

Imiduga ikoresha imishwarara y'izuba ifasha kugabanya urwamo, vyagereragerejwe ku miduga y'iratiro ry'ibinyabuzima.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado