Nawe uravyuka ugatambuka usinziriye?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Nawe uravyuka ugatambuka usinziriye?

Kurazirana ntibishikira bose, ariko abahinga barasigura ico bivako n'uko bigenda.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado