Uyu muhanzi ahingura ibitandukanye mu bigurudumu
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

War'uzi ko ivyo twita umucafu utabwirizwa kuba wo?

Ubu buhinga bwiwe buriko buramumenyekanisha kandi yiteze ko agiye gushorera mu makungu.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado