Imvo n'imvano 13/04/2019
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikiganiro ku bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, imyaka 25 nyuma ya jenoside

Icyegeranyo cy'ubushakashatsi ku gipimo cy'ubummwe n'ubwiyunge cyakozwe na Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, cyasohowe mu mwaka w'i 2015, cyagaragaje ko Abanyarwanda bagera kuri 92.5 % bemeza ko ubumwe n'ubwiyunge bwagezweho.

Naho abarenze gato 83 ku ijana bemeye ko abakoze jenoside n'abayikorewe biyunze.

Ubwo bushakashatsi bwanagaraje ko Abanyarwanda barenga gato 22 ku ijana bemera ko hakiri abantu bashobora gukora jenoside.

Imvo n'imvano irabaza icyakorwa kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge bugerweho ijana ku ijana.