Ni kuki uyu mwana yoroye ingwe?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ni kuki uyu mwana yorora ingwe?

Uyu mwana w'umu nye Kenya asanga abantu bose bokoresha ubwenge mu gukingira ibidukikije.

Inkuru mushikirijwe na Audace Machado