Perezida Nkurunziza yunguruje: abo urubanza rwega baruvugako iki?

Perezida Nkurunziza yunguruje: abo urubanza rwega baruvugako iki?

Perezida Nkurunziza yitwariye mu Bufaransa abo avuga ko bamutyoje, urubanza rwasomwe mu kwa kane, arahava arunguruza.