Amon asimba uburebure ari nk'uko afise ukuguru kumwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Amon asimba uburebure ari nk'uko afise ukuguru kumwe

Amon avuga ko yakuze bitoroshe, abantu bamugaya, none ubu baza kumwifotozako kuko amaze kuba umuhanga.