Tanzania itegura gutangaza intonde z’abagabo bubatse ku mbuga ngurukanabumenyi

Paul Makonda avuga ko urwo rutonde ruzofasha abakobwa bareshwa kumenya nimba abariko barabaresha bubatse canke batubatse Uwufise ububasha kw’isanamu MAKONDA INSTAGRAM
Image caption Paul Makonda avuga ko urwo rutonde ruzofasha abakobwa bareshwa kumenya nimba abariko barabaresha bubatse canke batubatse

Abarongoye igisagara ca Dar es Salaam muri Tanzania batangaje umugambi w'ugukora urutonde rw'amazina y'abagabo bubatse, banashire amasanamu yabo ku rubuga ngurukanabumenyi.

Umukuru w'ico gisagara, Paul Makonda, avuga ko ivyo bizofasha abakenyezi batararongorwa kumenya "abaswaganyi" bazorondera kubabesha ngo ntibararongora.

"Intumbero yacu nyamukuru ni uguhoza abo bakenyezi batuntuye imitima kubera abagabo babo bahemukira ibanga ry'urugo".

Hari bamwe babona ko ayo majambo ari politike gusa.

Mu kwezi kwa kane kw'umwaka uheze wa 2018, umukuru w'igisagara ca Dar es Salaam, Paul Makonda, yabonanye n'abakenyezi amajana n'amajana bavuga ko batawe n'abo bari basangiye kurera.

Mw'ijambo yashikirije, Bwana Makonda yaciye atumako urundi ruhande, abagabo nabo bavuga ko batawe n'abagore babo.

Ku munsi wakurikiye, abagabo baharurwa muri mirongo nabo bavuga ko batawe n'abo bari bubakanye baramwituye.

Ikibazo cabaye ngorabahizi ntihagira inyishu itorwa.

Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ejo ku munsi wa mbere, Bwana Makonda yatangaje ubwo bundi buryo mu ntumbero y'uguhoza abo bakenyezi batuntuye.

Bwana Makonda ati: "Hari bashikacu benshi batuntuye. Igihe cose bama bariko bahendwa ko bazorongorwa, bamwe mbere bakanakoresha uburyo bwabo, ariko impera n'imperuka ugasanga barahemukiwe".

"Rero birashoboka ko dutegura intonde ngurukanabumenyi z'abubakanye, maze umukobwa azoba ariko arareshwa akazoshobora kwinjira muri urwo rutonde akaraba izina ry'uyo muntu ariko amuresha. Nimba azoba yubatse azobimenya hanyuma afate ingingo".

Avuga ko ico ciyumviro camujemwo inyuma y'uko abagore batari bake bamwituye bavuga ko abagabo babo babahemukiye.

Avuga ko intumbero ari "ugufasha abo bakobwa ntibabandanye batabwa mu rudubi n'abaswaganyi bababesha ngo bazobarongora, utwabo bagasesagura ariko mu nyuma ugasanga babataye mu rudubi".

Hagati aho, bamwe mu banyagihugu ba Dar es Salaam babona ko iyo ngingo igoye gushira mu ngiro kubera ibibazo bitandukanye.

Umwe ati: "Jewe sinibaza ko ivyo bizoshoboka, kiretse ari nka hamwe yotwereka integuro itomoye y'ingene ivyo bizokorwa".

Uwundi ati: "Hariho abantu bahukanye, ivyo bizotera amahane mu gihe uyo muntu azorondera gusubira kwubaka kuko ivyuma bizokwerekana ko azoba yubatse".