Uyu munsi huzuye imyaka 14 Nkurunziza atorewe kuyobora u Burundi, igihugu gihagaze gute?

Pierre Nkurunziza

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Uyu munsi huzuye imyaka 14 Perezida Nkurunziza atorewe kurongora Uburundi, Nkurunziza yaratangaje ko mu matora y'umwaka uza atazokwitoza

Nk'uno munsi, kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kw'umunani 2005, Petero Nkurunziza yatowe ngo arongore Uburundi, amabanga yaciye arahirira bukeye ku wa 20. Imyaka 14 inyuma igihugu gihagaze gute?

Ni inyuma y'amatora yarangije intwaro mfatakibanza yari yavuye mu masezereno y'amahoro ya Arusha yo mu mwaka wa 2000.

Amatora amaze gushikana Bwana Nkurunziza n'umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi, Abarundi bagaruye icizere co kuronka amahoro n'iterambere.

None ubu inyuma y'imyaka 14 igihugu kibonwa gute?

Leta y'u Burundi ivuga ko hari iterambere ryashitsweko muri iyi myaka, ibiharuro vy'ibanki y'isi vyerekana ko ubutunzi bw'u Burundi buhagaze nabi.

Umuhinga mu karere k'ibiyaga binini Philippe Reyntjens kuri we, Uburundi ntako bwifashe muri kino gihe.

Bwana Reyntjens abona ko ingorane Uburundi burimwo muri kino gihe ari uko kuva Bwana Nkurunziza ashitse ku butegetsi yihutiye cane kuzibira urubuga rwa politike ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, canecane inyuma y'amatora ya 2010.

Bwana Reyntjens abona ko ibintu vyagiye kwunyuka gusumba mu mwaka wa 2015, aho avuga ko Perezida Nkurunziza yakoresheje inguvu kugira ngo Sentare yemeze ikiringo ciwe ca gatatu.

Ati: "Kuri jewe ivyo ntiyategerezwa kubikora kuko insiguro batanga zitari zifashe na gatoyi".

"Kandi noneho twese turazi ko iyo sentare ijejwe kwubahiriza ibwirizwashingiro yatewe igitsure, gushika n'aho icegera c'umukuru wayo ata agahunga imbere y'uko inasohora ingingo".

Avuga ko kubona hari abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike atari make bataye bagahunga, co kimwe n'abamenyeshamakuru batari bake na bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, vyatumye habura ubwisanzure mu gushikiriza ivyuyumviro.

Ubutunzi bwifashe bute?

Mu mpera z'umwaka wa 2016 ushira umwaka wa 2017, Perezida Petero Nkurunziza yashikirije ijambo igihugu avuga ko ubutunzi bw'u Burundi bwariko buranaguka n'aho igihugu cahagarikiwe imfashanyo n'amahanga.

Mu 2011 inyuma y'imyaka itanu y'ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza, yatangaje intumbero yiswe 'Vision 2025' yari igamije guteza imbere ubutunzi n'imibereho y'abarundi, aho ico gihe abakene baharurwa ku bice 67% vy'abarundi bose.

Leta, ifatanije n'abasanzwe bayifata mu mugongo, yavuga ko mu 2025 izoba yavanye mu bukene ica kabiri ca bariya 67%.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Mu 2018 ubutunzi bw'Uburundi bwaduze ku rugero rwa 1,6%.

Mu nteguro ya 'Vision 2025' ubutegetsi bwatangaje ko bwifuza ko umurundi ava ku madolari ari munsi ya 140 abona ku mwaka akagera ku madolari 700 mu 2025, ubu (2018) ageze ku madolari 275 ku mwaka (Banki y'isi).

Ibiharuro vy'Ibanki y'isi yo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka ivuga ko Abarundi benshi baba mu mitumba babayeho mu bukene.

Ibanki y'isi ivuga ko ubutunzi bw'u Burundi bwasubiye inyuma ku rugero rwa -3.9% mu ndyane zo mu 2016, busubira kandi inyuma kuri -0.6% mu 2016.

Ubutunzi bw'iki gihugu bwasubiriye kuduga mu 2018 aho bwageze ku rugero rwa 1,6%.

Ibanki y'isi ivuga ko u Burundi bugifise ingorane zo kubona amahera yo gutunga igihugu no gushira mu migambi y'iterambere, hamwe no kubura bikomeye amafaranga y'agaciro.

Kuri Bwana Reyntjens ubutegetsi bubi bwa politike bwatumye igihugu kidashobora kubona iterambere muvyo ubutunzi.

Agira ati: "Ibiharuro biravyerekana neza".

Ku ruhande rwiwe, umuhinga mu vya politike Luc Michel yabwiye BBC ko ingorane Uburundi burimwo ari ikibazo c'intambara y'ukwigarurira isi hagati y'abari ku ruhande rwa Amerika n'incuti zayo, no ku ruhande rw'Uburusiya buri kumwe n'Ubushinwa.

Luc Michel yemeza ko hagati ya 2005 na 2015, Uburundi bwari bubeshejweho ahanini n'imfashanyo yatangwa n'ibihugu vy'Uburengerazuba.

Kubw'iwe, ibintu vyarahindutse kuva mu 2015, akavuga ko ari ukubera Ubushinwa n'Uburusiya vyashatse kugira uruhara ku mugabane wose wa Afrika, ivyatumye haba ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu.

Ubutunzi bw'u Burundi bwitezwe kuduga ku rugero rwa 1,8% muri uyu mwaka, nk'uko Ibanki y'isi ibivuga.

Mu kwezi kwa gatatu umwaka uheze i Gitega, Perezida Nkurunziza yatangije 'umugambi w'igihugu w'iterambere' (Plan National de Development) wa 2018 - 2027 utegekanya ko ubutunzi bw'igihugu buzokwiyongera ku bice 10,7% muri ico kiringo.

Ubwisanzure

Mu kwezi gushize, umurwi ujejwe agateka ka zina muntu w'ishirahamwe ONU wakoze amatohoza uvuga ko wabonye ibikorwa 'bibi cane' bihonyaganga agateka ka zina muntu mu Burundi.

Uwo murwi umenyesha Uburundi burangwa n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu aho hari "abicwa, abanyuruza, abagapfungwa bitajanye n'amategeko, ukubabarizwa igufa no kuburabuzwa".

Bakavuga ko ibi bikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi mbere n'imiryango yabo canke abanse kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi.

Ahavuye isanamu, Burundi CNL

Insiguro y'isanamu,

Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bakorerwa ibikorwa bibi. Abanywanyi b'umugambwe CNL imbere y'ingoro yabo yaheruka kubomorwa mu Rumonge

Ambasaderi Rénovat Tabu aserukira Uburundi muri uwo murwi wa ONU i Geneve, avuga ko ayo majambo agamije gutyoza igihugu kandi ko ashingiye ku cegeranyo c'ibinyoma.

Avuga ati: "Uwo murwi waguye mu mutego w'abanyapolitike".

Philippe Reyntjens we avuga ko ubwisanzure buriho mu Burundi ugereranije no mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aho avuga ko uwutavuga rumwe n'ubutegetsi ata kibanza afise.

Amatora ya 2020 azohindura ibintu?

Philippe Reyntjens arizeye ko Petero Nkurunziza atazokwihindukiza mw'ijambo kuvyo yemereye Abarundi n'amakungu ko atazosubira kwitoreza ikindi kiringo.

Agira ati: "Bishitse akisubirako akitoza, jewe n'abandi ntivyodutangaza cane, kuko Uburundi bwobonwa nk'ibindi bihugu, aho umukuru w'igihugu adashaka kurekura ubutegetsi".

Bwana Reyntjens abona ko mu gihe hoza uwundi mukuru w'igihugu ibintu bifise guhinduka mu bice bitari bike, haba mu migenderanire, muri politike no muvyo ubutunzi kuko yizera ko uwoza yokwihutira gusubiza ibintu ku murongo.

Mu ndwi mu kiganiro ku matora caciye kuri radio y'u Burundi umuvugizi w'umukuru w'igihugu Amb Willy Nyamitwe yavuze ko "Uburundi bumaze kwiteza imbere biboneka kandi bwateguye neza amatora ya 2020".

Aya matora y'umwaka utaha Bwana Nkurunziza yavuze ko atazokwitoza.