War'uzi ko ibisigarira vya 'Titanic' bigitanga insiguro y'iryo sanganya?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

War'uzi ko ibisigarira vya 'Titanic' bigitanga insiguro y'iryo sanganya?

Inyuma y'imyaka 100 iryo sanganya ribaye, abashakashatsi baracagenzura ibisigarira bihamvye mu mazi, kuko bifise insiguro.