"Ibaze umukeke utagifungurwa kubera ibikorwa vyacu vyonona ikirere"
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

"Ibaze nk'umukeke utagifungurwa kubera ibikorwa vyacu vyonona ikirere"

Mu Burundi, mu kwifadikanya n'ibindi bihugu, hari urwaruka rwishize hamwe, rusukura ikiyaga Tanganyika runatanga ubutumwa.

Muyishikirijwe na Audace Machado