Ibaze iraro ry’inka kuri Tanganyika canke Kivu!
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ibaze iraro ry’inka ryubatse ku kiyaga!

Iraro ryambere ryubatse ku mazi mu gihugu ca Holland, mu ntumbero yo kwiga ukwitanga ingaruka zifatiye kw'ihindagurika ry'ibihe.