K'umunsi wahariwe imfungurwa, ibibazo amakungu ashira imbere ni ibihe?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

K'umunsi wahariwe imfungurwa kw'isi, ibibazo amakungu ashira imbere ni ibihe?

Kubwa ONU n'abahinga, itunganywa ry'indimo, isesagura, ihinduka ry'ibihe, irwirirana ry'abantu, urudandazwa n'ibindi, biri mu biteye inzara mw'isi.