Barateye, abantu barapfa, barigira
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Barateye, abantu barapfa, barigira

Mu kurwanya abadandaza ibiyayuramutwe, igipolisi kivuga ko kitafashe umuhungu wa El Chapo kugira abanyagihugu ntibarwe mur'izo ndwano.