Insiguro y’umugenzo wo kwishira mu 'ruhapfu' bakiri bazima

Insiguro y’umugenzo wo kwishira mu 'ruhapfu' bakiri bazima

Uyu mugenzo watanguye mu gihugu ca Koreya y'epfo, bawusigura ko ufasha gutahura ubuzima bwo kw'isi.