Abagore bagiye kugabanirizwa ububabare iyo bibaruka

Abagore bagiye kugabanirizwa ububabare iyo bibaruka

Ubu buhinga buriko bugeragezwa m'Ubwongereza, bufasha mu gusamaza ubwonko bw'umugore ari kugise.