Misiri, Ethiopia na Sudani bashitse ku masezerano yerekeye uruzi Nil

Urwo rugomero rwiteze gutwara imiliyaridi 5 z'amadolari rukazoba ari rwo rugomero rwa mbere muri Afrika, rwiteze kuzotanga umuyagankuba ungana na Megawati 6.000 Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters
Image caption Urwo rugomero rwiteze gutwara imiliyaridi 5 z'amadolari rukazoba ari rwo rugomero rwa mbere muri Afrika, rwiteze kuzotanga umuyagankuba ungana na Megawati 6.000

Ibihugu vya Misiri, Ethiopia na Sudani vyashitse ku masezerano y'intangamarara yerekeye ukwubaka urugomero runini rw'umuyagankuba ruriko rwubakwa ku ruzi Nil.

Itangazo ryasohowe n'ivyo bihugu, biri kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ibanki y'isi yose, rivuga ko bemeranije ko urwo rugomero rwa Ethiopia ruzokwuzuzwa amazi mu gihe c'imvura, ni ukuvuga hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukw'umunani.

Hagati aho, iryo tangazo ntaco rivuga ku catumye ukutumvikana kuri urwo rugomero caduka, ico naco kikaba cerekeye ikiringo urwo rugomero rwokwuzurizwa amazi.

Ethiopia yipfuza kubikora mu kiringo c'imyaka itandatu, mu gihe Misiri isaba n'imiburiburi imyaka cumi.

Misiri ibona ko bikozwe gihutihuti bishobora gutuma amazi ya Nil agabanuka, ivyogira ingaruka mbi kuri ico gihugu gisanzwe kibeshejweho n'urwo ruzi ku rugero runini.

Amasezerano ya nyuma yitezwe guterwako umukono ku magenekerezo ya 28-29 z'uku kwa mbere, igihe abashikiranganji b'ivyo bihugu bitatu bazosubira kubonanira i Washington muri Amerika.

Abahuza muri ivyo biganiro vyashitse kuri ayo masezerano y'intangamarara babaye umunyamabanga wa leta ya Amerika ajejwe ikigega hamwe n'umukuru w'Ibanki y'isi yose.

Uwufise ububasha kw’isanamu Reuters

Ayo masezerano ashimikira ku vyipfuzo vya Ethiopia vyo gutangura guhingura umuyagankuba vuba bwango.

Hagati aho, yerekana ingingo zofasha guha agahenwe Misiri na Sudani mu gihe vyomara igihe kirekire bihanzwe n'uruzuba.

Aya masezerano azotuma icuka kibi kiri hagati ya Ethiopia na Misiri kuva Ethiopia itanguye kwubaka urwo rugomero mu 2011 kigabanuka.

Mu gihe uwo mugambi worangira, urwo rugomero rwiteze gutwara imiliyaridi 5 z'amadolari ruzoba ari rwo rugomero rwa mbere muri Afrika, rukaba ruzotanga umuyagankuba ungana na Megawati 6.000.

Uruzi rwa Nil ruca mu bihugu umunani, harimwo u Burundi n'u Rwanda, rukisuka mu kiyaga Méditerranée, rubanje kugaburira igihugu ca Misiri gisanzwe kibeshejweho n'urwo ruzi ku bice 90%.

Ibindi bisa n’ibi