Donatile Kanimba, avugira abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Donatile Kanimba, avugira abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda

Donatile Kanimba, avugira abafite ubumuga bwo kutabona mu Rwanda. Yandika akoresheje uburyo bwa braille

Ibindi bisa n’ibi