Wendy Kemunto: Umuziki umwibagiza amagorwa yabonye igihe afatwa ku nguvu n’abagabo babiri

Wendy Kemunto
Insiguro y'isanamu,

Wendy Kemunto yuafashwe ku nguvu n'abagabo babiri

Umuririmvyikazi w'umunya Kenya, Wendy Kemunto, yahisemwo kuririmba indirimbo yise "Huru" mu ntumbero yo guhimiriza abakenyezi kwubahuka gushengeza ababakoreye ivya mfura mbi.

Ni inyuma y'aho afatiwe ku nguvu n'abagabo babiri umunsi yari aramutse ahimbaza ivuka ryiwe.

Kubwa Kemunto, ingorane nyamukuru mu rugamba rwo kurwanya ingeso y'ugufata ku nguvu muri Afrika ari uko abantu badatahura ibijanye n'umwumvikano.

Kemunto avuga ko abamufashe ku nguvu babanje kumuha ibiyayuramutwe, maze ata ubwenge muri iryo joro yari aramutse ahimbaza ivuka ryiwe mu mwaka wa 2018.

Ati: "Maze gushika muri iyo nzu, ndibuka ko hari ikintu nanyoye, kuva ubwo sinasubiye kumenya ivyakurikiye, naciye nta ubwenge, naryamye ntazi iyo ndi".

"Ndemeza ko bampaye ibiyayuramutwe, kaba akaryo kuri bo ko kunkorera ivya mfura mbi".

Kemunto avuga ko ivyo yakorewe vyamutumye abura amahoro, arihebura, bituma ahitamwo kwinumira mu mwanya muto.

"Nico gituma nafashe ingingo yo kutavuga ivyambayeko canke kubandanya ndavyiyumvira, gushika haciye ikiringo c'ukwezi, ariho numva narengewe, mbabaye ku mutima no ku mubiri kubera amabi nakorewe".

N'umwiheburo mwinshi, yafashe ingingo yo kubicisha ku mbuga ngurukanabumenyi, atangura kumenyesha ivyamubayeko.

Ati: "Abantu benshi vyarabakoze ku mutima, bamwe barampoza, ariko abandi nabo barantyekeza".

Yahavuye afashwa n'abagiraneza, harimwo abakenyezi bahurikiye mw'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abahinga mu mategeko FIDA, baramufasha kwitwarira abamukoreye ayo mabi.

Urubanza rwagiye kurangira mu mwaka uheze abagirizwa bakubiswe intahe mu gahanga bacirirwa umunyororo w'imyaka 15.

Yarumvise ko atunganirijwe ariko vyaramukomerekeje ku mutima.

Insiguro y'isanamu,

Wendy Kemunto yaririmvye indirimbo yise 'Huru' kugira ngo ahimirize abakenyezi kwubahuka gushengeza ababakoreye ivya mfurambi

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Ati: "Jewe nk'umuririmvyi, vyarangiriye ingaruka mbi mu mwuga wanje, kubera hari vyinshi yagiye atakaza kubera uburemere bw'ivyari vyamubayeko".

"Niho kugira ngo mfashe guhimiriza abandi, naririmvye ururirimbi nise 'Huru' (ndidegemvya), ncishamwo ubutumwa, nkaba nashatse kuvugira abakenyezi badafise aho bavugira, bacitse intege, bumva ko ata muntu n'umwe abemera, kuko si benshi bemera ivyambayeko".

Avuga ko abakenyezi bakorewe ivya mfura mbi batoroherwa iyo bituye inyamiramabi, aho gufata umwanya bakiga ivyemezo kugira ngo zimenye ukuri, nk'uko vyagenze kuri we.

Ati: "Akenshi n'aho utoba wamaze kwoga, ugaca ugenda ku gipolisi ubwo nyene uhejeje gukorerwa ivya mfurambi, igipolisi ntikigufata nk'uko categerezwa kugufata".

"Usanga ivyo uvuga batabiha agaciro, bakakwagiriza ko ahubwo ari wewe uri mu makossa".

Kemunto asaba ko uwakorewe amabi yofatwa mu mugongo, agahumurizwa kugira ngo ashobore gusubira mu buzima busanzwe inyuma y'amabi yakorewe.

Asaba kandi ko hoba inyigisho kuva ku bato gushika kubakuze kugira ngo batahure ko ubwumvikane ari ikintu nyamukuru.

"Ndizeye ko mu gihe twotangura kwigisha abana mu miryango no mu kibano, hoba akarusho kanini cane mu gihugu ku kungene dufata abakenyezi, n'ingene n'abagabo nabo nyene bofatwa kuko no muri bo harimwo abahura n'ayo mahano".

"Iyo umukenyezi/umukobwa avuze ati 'oya', ni oya, avuze ati 'ego', ni ego".