Eric Murangwa Eugene umunyegori yarokotse jenoside yo mu 1994 mu Rwanda

Eric Murangwa Eugene yahoze ari umunyegori w'umurwi nserukiragihugu w'u Rwanda
Insiguro y'isanamu,

Eric Murangwa Eugene yahoze ari umunyegori w'umurwi nserukiragihugu w'u Rwanda

"Siporo yankijije kubera ko nabashije kugira amahirwe yo gufashwa n'abantu banyuranye harimwo abagenzi banje twakinana muri Rayon sport hamwe n'abafana b'uwo murwi, gutyo bituma mbasha gusimbuka ibihe bibi vyo mu 1994".

Eric Murangwa Eugene yacitse kw'icumu muri jenoside mu Rwanda yo mu 1994. Mu gihe yagomba yicwe n'Abahutu b'intagondwa, yibuka ingene yarokotse, aho abari baje kumwica bibutse ko yakinira umwe mu mirwi yari rurangiranwa muri ico gihugu ico gihe…baca baramureka.

Ati: "Hafi nk'isaha indwi, umurwi w'abasirikare waranteye muri iyi nzu, bavuza induru mu buryo bwari buteye ubwoba. Bagenda basambagura ibiri mu nzu vyose. Kimwe muvyo baguyeko yabaye igitabu canje c'amasanamu (Album)".

"Umusirikare umwe yarayiravye, nja mbona arahindutse mu maso amaze kubona uwo nari ndi. Mu minota cumi yakurikiye twari twabaye abagenzi dutangura kuganira ivy'umupira w'amaguru. Ni ukuri amafoto yarankijije."

Muri kino gihe, afise ikigo yahavuye atanguza kigiye kumara imyaka 11. Catanguye citwa Football for Hope peace and Unity, mu nyuma citwa Ishami Foundation. Niho acisha inyigisho ziwe kugira ngo asasagaze ubumwe mu Rwanda mu ntumbero yo kurwanya amabi nk'ayo muri kazoza.

Insiguro y'isanamu,

Imwe mu masanamu yakijije Eric Murangwa Eugene

Eric Murangwa ati: "Nkoresha uburyo bunyuranye mu guhuza abanyarwanda inyuma y'ivyabaye mu 1994, jewe rero nabonye ko inkino, cane cane umupira w'amaguru ari kimwe mu vyo umuntu yokoresha mu gukora ivyo bikorwa vyo guhuza umuryango nyarwanda".

"Ubu ituma abana canke urwaruka ruhura bagakina umupira w'amaguru, ari naho tubafashiriza kwiga indangagaciro zituma abantu bagira bubuntu muri bo kugira ngo ntibazohure n'ivyo twebwe twahuye navyo mu gihe cacu mu myaka 26 iheze.

Biratuma bumva akamaro ko gushira hamwe no gukorera hamwe nk'uko ikipe ibigenza, kuko nta kipe itsinda ari uko umuntu ajana iwe, itsinda ari uko abantu bafise umurongo umwe bagendeyeko".

Avuga ko hampande y'ugukina umupira, abana bahura bakigira hamwe ingene borwanya amakimbirane, canke bakiga ibijanye no kwubaka amahoro, uburinganire hagati y'abahungu n'abakobwa canke abagabo n'abagore.

Ati: "Dukoresha kandi ico twita stoprytelling, kubara inkuru, ugahura nabo ukabaganiriza ukababwira nk'aya mateka yanje canke ay'abandi bantu banyuranye nabo bafashijwe n'imikino canke umupira w'amaguru".

"Ivyo vyose ni ibintu bagenderaho, bumva basobanukirwa ku buryo bunonosoye".

Ico kigo ca Eric Murangwa gikorera hagati mu gihugu, aho abahungu n'abakobwa bahura, bagakinira hamwe. Avuga ko guhindura ibiri mu mitwe y'abantu ari urugendo rurerure kandi rugoye.

Hagati aho arishimira ko amaze kugera ku ntambwe ishimishije.