Umugore w’ubuhinga kugeza kw’iremarema ry’ “umutima”

Umugore w’ubuhinga kugeza kw’iremarema ry’ “umutima”

Amy avanga ubumenyi, utugenegene akoresha utugingo tw'umubiri. Kubwiwe, ubwo buhinga busigura icizera c'amajambere ku magara yacu.