Amanda : “Ubuzima bwanje bwahindutse mu minota 6”

Amanda : “Ubuzima bwanje bwahindutse mu minota 6”

Wa mukobwa yavuga amazina Perezida Biden arahizwa, ashinga intahe kw'īsura ziwe 2 zitandukanye, asigaye afise.