Barondera gushika muri Amerika mu buryo bwose

Barondera gushika muri Amerika mu buryo bwose

"Ntakundi, ni nk'ukwita mu menyo y'ingwe". Ni abimukira bava mu bihugu vya Amerika y'ubumanuko, abandi muri Afrika baca mw'ishamba rya Darien. Ibiharuro vy'abapfira mu nzira ntibizwi.