‘Genocide’ canke ihonyamiryango ni iki?

‘Genocide’ canke ihonyamiryango ni iki?

ONU isigura 'genocide', bamwe bita ihonyabwoko iti : "Ibikorwa bigamije guhonya...abo mu gihugu, ubwoko, idini canke umurwi w' urukoba [kanaka]