Intare yakomerekeje umuntu I Nairobi

Inkuru z'intare zitoroka mw'ishamba zagumye zivugwa muri iyi misi iheze
Insiguro y'isanamu,

Inkuru z'intare zitoroka mw'ishamba zagumye zivugwa muri iyi misi iheze

Intare yatorotse muri parc y'ibikoko ya Nairobi yakomerekeje umutama umwe muri ico gisagara hakiri kare mu gitondo.

Iyo ntare yavuye muri parc ikaba yabonetse mu karere ka City Cabanas, kw'ibarabara rya Mombasa road.

Uwujejwe kumenyesha amakuru mu bakozi bo muri parc (KWS), Paul Udoto yabwiye BBC ko umutama yakomeretse afise imyaka 63, kandi yaciye avurwa vyihuta ku kibuga c'indege ca Jomo Kenyatta, hanyuma aca ajanwa mu bitaro gukurikiranirwa hagufi.

Uretse ivyo, Udoto avuga ko uwo mutama atababaye cane.

Inkuru zitangwa n'uwo mutegetsi, iyo ntare ngo ishobora kuba yatewe ubwoba n'induru y'imiduga yariko irarengana.

Imigwi itatu y'abarinda ishamba KWS yarungitswe kurondera iyo ntare, Paul Udoto akavuga ko ubu bariko barayihindira muri parc.

Insiguro y'isanamu,

Abajejwe umutekano w'amashamba bariko bararondera intare yavugwa kw'ibarabara rya Ngong ejo bundi

Abajejwe umutekano w'amashamba babandanya kucungera umutekano barondera kumenya ko ata zindi ntare zoba zatorotse.

Inkuru z'intare zitoroka muri parc zari zavuzwe mu misi iheze.

Mu kwezi guheze, intare zine zarinjiye aho abantu baba mu karere ka Langata.

Mu ndwi zibiri ziheze, vyaravuzwe ko intare zibiri zabonetse hafi y'ibarabara rya Ngong.