Inyabu yiba amakareso n'amashesheti

Inyabu Brigit iryamye mu bintu yivye

Ahavuye isanamu, Mark Taylor

Insiguro y'isanamu,

Inyabu Brigit iryamye mu bintu yivye

Hari inyabu imwe yiba mw'ijoro, ikunda kwiba amashesheti n'ikareso mu gihugu ca Nouvelle Zellande.

Mu kiringo c'amezi abiri, iyo nyabu ifise imyaka itandatu yitwa Brigit yo mu gisagara ca Hamilton, yivye amakareso 11 hamwe n'amashesheti 50.

Nyene iyo nyabu, Sarah Nathan, yandikishije inyifato y'iyo nyabu idasanzwe ku rubuga rwabo rwa facebook.

"Iyo nyifato ibandanya iba mbi cane. Nta nkeka ko hariho umuntu abura ibintu vyiwe", uko ni ko yavuze ku rubuga rwiwe rwiwe rwa facebook rwakwiragijwe ahandi incuro 500.

Ahavuye isanamu, Facebook: Sarah Nathan

Insiguro y'isanamu,

Amakareso n'amashesheti vyibwe na Brigit

Umupfasoni Nathan yabwiye BBC ko iyo ngorane yayimenye amaze kubona ibice vyinshi vy'amakareso mu mpuzu zayo ndiko ndamesura.

"Ayo makareso si rwacu, kandi umusi umwe Brigit yarinjiye mu cumba c'abashitsi itwaye ishesheti", avuga ko abibwe na Brigit bari ababanyi mw'igorofa.