Ikiganiro c’abanyagihugu n’abavugizi mu Burundi

Abavugizi za ministeri za leta y'Uburundi bakira ibibazo
Insiguro y'isanamu,

Abavugizi ba za minisiteri za leta

Abavugizi b'ubushikiranganji butandukanye batanze ikiganiro ku bamenyeshamakuru n'abanyagihugu bose muri rusangi, kugira babaze ibibazo nkoramutima bafise.

Ibibazo vyabajijwe vyerekeye ibiganiro hamwe n'umutekano.

Philippe Nzobonariba, umunyamabanga mukuru wa reta, avuga ko bemera ibiganiro ariko ko batazemera kwicarana n'abahekura Uburundi.

Philippe Nzobonariba ati:" Abantu baja batera grenade abavyeyi bagemuye ku bitaro, wewe ubona womutumira mu biganiro? Abaheruka kugira ibitero mu Bubiligi, hanyuma bagafatwa boca bicarana bakaganira n'Ububiligi? Twebwe turemera ibiganiro n'abantu bafise ico bashikiriza."

Ku bijanye n'umutekano, Col Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'Uburundi yabajijwe nimba hatari icuka kibi mu gisirikare , kuko iyo hishwe umusirikare yo mu bwoko kanaka hakurikira urupfu rw'uwundi badasangiye ubwoko.

Col Gaspard Baratuza, yavuze ko atari vyo, ko abasirikare bakuru babiri baherutse kugandagurwa badasangiye ubwoko, batishwe mu buryo bumwe kandi kutabaye ukwihorahorana.

Habajijwe n'ikibazo c'umuhuza Mohamed Ruakara, amaze imisi myinshi atari mu gihugu, mu gihe yari akenewe cane muri kino gihe hari amatati.

Umuvugizi w'umuhuza akaba yavuze ko ashobora gutahuka mu mpera z'ukwezi kwa gatanu.