Abimukira ba mbere basubijwe muri Turkiya
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abimukira ba mbere basubijwe muri Turkiya

Abimukira ba mbere basubijwe muri Turkiya bavuye mu Bugiriki hakurikijwe umwumvikano wa Turkiya na EU