28 bagirizwa gutembagaza leta y'uburundi basabiwe gupfungwa ubuzima bwose

Jenerali Cyrille Ndayirukiye, umwe mu baregwa

Ahavuye isanamu, AFP/Getty

Insiguro y'isanamu,

Jenerali Cyrille Ndayirukiye, umwe mu baregwa

Umushikirizamanza wa leta y'uburundi yasabiye igihano co gupfungwa ubuzima bwose abantu 28 bagirizwa kugerageza gutembagaza leta , 2 muri bo ariko ntibitavye uru rubanza rwari mu gisata c'iyungururizo muri sentare ntahinyuzwa.

Uretse 3 bonyene bemera ko bagiye mu mugambi wo kugerageza gutembagaza ubutegetsi ariko bagahakana ibindi vyaha vyose, abasigaye bose nta n'umwe yemera icaha.

Uko umushikiririzamanza yozereye imburano ziwe uno munsi niko yari yabigize mu gisata ca mbere.

Abo yitwariye bose yabasabiye gupfungwa ubuzima bwose hakongerako imyaka 20 yo kubabuza gukora akazi ka leta.

Ahavuye isanamu, AFP/Getty

Insiguro y'isanamu,

Bamwe mu barega imbere y'urukiko i Gitega

Ivyo yavuze ko abisaba kuko umucamanza wa mbere atabimushikiyeko mu gushira mu migwi abo aburanya.

Bane bari baciriwe gupfungwa ubuzima bwose , 21 bacirirwa ibihano biri hagati y'imyaka i5 na 30, indwi nabo bambikwa izera, nta n'umwe yari yahawe ico gihano c'inyongera co kubuzwa gukora akazi imyaka 20.

Umushikirizamanza yagumye asigura ko abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bose bari basangiye umugambi umwe ko n'igihano bakwiye guhabwa kimwe.

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Uwo mugambi avuga kandi ko wari ufatanye n'abari muco yita imigumuko yatanguye itariki 26 ukwezi kwa 4, gutyo ivyononekaye vyose ico gihe bigaca bija ku gatwe kabo.

Aho harimwo ibikoresho vy'igisirikare n'igipolisi, radio television Rema FM yaturiwe, ingoro n'ibindi bikoresho vy'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi vyasanbuwe .

Hari n'abandi bantu barenga 10 bavuga basinzikajwe canke bakononerwa ibintu bitandukanye. Indishi botanga bibagiriye irenga miliardi 6 z'amafaranga y'amarundi

General Cyrirille Ndayirukiye abonwa nk'uwaza ubwa kabiri kw'isonga ry'uwo mugambi, general Hermenegilde Nimenya na general Zenon Ndabaneze bose baremera ko bagiye mu mugambi wo gutembagaza inzego kandi ko ata caha bawubonamwo kuko ngo bashaka gukingira ibwirizwa nshingiro n'amasezerano ya Arusha.

Ariko co kimwe n'abasigaye bose, nta ruhara na rumwe bemera mu rupfu rw'abapolisi 41, n'abasirikare 9, n'ibindi vyose vyoba vyarononekaye ico gihe basabwa gutangira indishi.

Bahakana kandi ko ata sano na rimwe bari bafitaniye n'imigumuko canke imyiyerekano yari yatanguye indwi 2 imbere y'uwo mugambi wabo w'itariki 13 na 14 ukwezi kwa 5 mu mwaka uheze.

Urubanza ruraye rugiye mu mw'iherero, ingingo ya sentare ikamenyakana mu kiringo kitarenze iminsi 30.