Ikinyamugigima ca kabiri muri Equateur

Perezida Rafael Correa ahumuriza abahekuwe n'umutingito muri iki cyumweru

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Perezida Rafael Correa ahumuriza abahekuwe n'umutingito muri iki cyumweru

Ca nyamugigima kindi cabaye mu nkengera y'igihugu ca Equateur (Equador), mu gihe ata n'indwi imwe yari bwahere ikindi ca nyamugigima gihitanye ubuzima bw'abantu amajana atandatu.

Nta zindi nkuru zirenze aho ziraboneka inyuma y'ico ca nyamugigima cari gifise inguvu z'igipimo ca Richter 6.

Vyabaye ngombwa ko abantu bava mu mazu yabo mu kwikingira.

Ico canyamugigima cabereye kw'ibahari uvuye ku nkengera mu karere ko hagati mu gihugu ca Equateur, ariko nta gabisha na rimwe ryari ryabaye ko hashobora kuba ikintu na kimwe.

Reta ya Equateur, ku musi wa gatatu ko iriko irarondera imiriyaridi y'amadollars ya Amerika yo gusanura ivyononekaye bivuye kuri ca nyamugigima ca mbere cabaye ku musi wa gatandatu.

Imwe mu nzira izokoreshwa ni ukwongerezwa kw'amakori vy'agateganyo.

Prezida Rafael Correa yavuze ko ico ca nyamugigima ca mbere catumye hononekara ibintu biciye imiriyaridi zitatu za Amerika.