Ubugiliki bwatanguye gukura abimukira Idomeni

Greece

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Abapolisi ni bo baboneka bazunguruka hagati y'amahema muri iyo kambi ya Idomeni

Ubugiliki bwatanguye gukura ibihumbi n'ibihumbi vy'abimukira mw'ikambi ya Idomeni ku rubibe bihana na Macedonia.

Ivyo bikorwa vyatanguye mu gatondo ka kare, ababibonye bakaba bavuga ko imodoka z'igipolisi n'izunguruza abantu zari zahashitse zirindiriye kubajana mu bibanza biteguwe neza.

Igipolisi kijejwe gukumira imigumuko cari cahashitse, ariko abategetsi bavuze ko ata nguvu ziza gukoreshwa.

Abantu boba bashika 8,400, higanjemwo abagore n'abana ni bo bari muri iyo kambi.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Benshi bajanywe mu kigo gishasha kirimwo ivyangombwa hagufi y'igisagara ca Thessalonika

Benshi muri bo bakaba bari mu nzira bagana uburaruko bwa Buraya, bikaba vyarabananiye kuko igihugu ca Macedoine caciye cugara urubibe gihana n'Ubugiliki.

Bari baremerewe ikibanza ciza kirimwo vya nkenerwa mu kigo gishasha kigenewe abaka ubuhungiro hagufi y'igisagara kigira kabiri c'Ubugiliki ca Thessalonika.

Imodoka zunguruza abantu zishika zine zabonetse ziriko zirava muri iyo kambi ku musi wa kabiri mu gitondo, mu gihe abandi bariko baragenda n'amaguru canke na taxi.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Benshi mu mpunzi bari baranse kuva aho ku rubibe n'aho bari mu buzima bubi cane

Abimukira, benshi baturuka mu turere turangwamwo intambara muri Syria, Irak na Afghanistan, bari bararahiye kuva aho ku rubibe, n'aho baba mu mahema mu buzima butoroshe.