Yegereyegere mu bituro vy'ibitoro mu Bufransa

Marseille

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Abapolisi batanye mu mitwe n'abari muri yegereyegere mu gisagara ca Marseille mu Bufaransa

Yegereyegere yo kwiyamiriza itegeko rishasha rigenga abakozi ryakurikijwe mu bibanza umunani bihingurirwamwo ibitoro mu Bufaransa, nk'uko bivugwa n'urunani rw'amashirahamwe y'abakozi CGT.

Ibice vyoba bishika 20% vy'aho batangira ibitoro ntihagira namba canke hari gike.

Imishamirano yadutse mu kibanza kimwe bahinguriramwo igitoro kare ku musi wa kabiri igihe igipolisi cashwiragiza abari muri yegereyegere i For-Sur-Mer mu gisagara ca Marseille.

Umushikiranganji wa mbere, Manuel Valls yavuze ashimitse ko iryo tegeko rishobora kugumaho, kandi ko n'abandi bari muri iyo yegereyegere bazoshwiragizwa.

"Geza aho. Birababaje kubona ibintu nk'ibi," ni ko yabwiye radio y'abafaransa. "CGT izohura n'inyishu ikomeye ya reta. Tuzoguma tuziburura ibibanza vyugawe n'iryo shirahamwe."

Iyo yegereyegere yagiye irakwiragira hose mu Bufaransa, bigira ingaruka mbi ku mahinguriro y'igitoro , aho bibikwa hamwe n'ibibanza bagitangiramwo mu gihugu cose.

Reta ivuga ko ibibanza bibiri kuri cumi bitangirwamwo ibitoro biri mu bibazo, ariko abagendesha imodoka barerekana ko ari ibibanza vyinshi bifise ingorane yo kugitanga.

Hatewe ivyuka bikoroza amosozi, ama pneu araturirwa, nk'uko hari inkuru zibivuga, abantu benshi bakaba bababaye ku mpande zose.

Mw'ijambo ryiwe ku vyerekeye ayo matati, prezida Hollande yiyamirije iyo yegereyegere avuga ko ari "amayeri ashigikiwe n'akagwi gato".

Insiguro y'isanamu,

Ibibanza birimwo amahinguriro mu gihugu c'Ubufaransa

Urunani rw'abakozi rufise intumbero yo kugabanya kimwe ca kabiri c'umwimbu w'igitoro, kandi iyo yegereyegere itandukire na gariyamoshi, mu kuburizamwo itegeko ryorohereza amahinguriro gutanga akazi canke kwirukana abakozi.