Uruzi Seine rw'i Paris rwahagaritse ubuzima henshi

Amabarabara amwe y'i Paris Ntagendwa

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Imvura nyinshi yateje imyuzure mu bice vyinshi vyo hagati h'Ubufaransa

Uruzi Seine rwo mu muji wa Paris mu Bufaransa rwuzuye gushika ku rugero rutari bwashikeko mu myaka 30, bituma ibibanza bikomakomeye vy'uwo muji vyugara.

Inyubakwa ndangakahise, ama parike hamwe n'amatongo y'abapfuye vyugawe.

Ku nyubakwa ndangakahise izwi cane kw'isi ya Louvre, abayikoramwo bari bafise akazi katoroshe ko kwimura ibihashinguye vy'agaciro bishika amajana abiri hamwe n'ibintu vy'utugenegene bishika mirongo itanu, babikura mu bubiko bwo munsi kugira ntibipfukirwe n'amazi.

Imvura nyinshi yatumye haba imyuzure mu bice vyinshi vyo hagati h'Ubufaransa.

Abantu babiri bahasize ubuzima, abashika ibihumbi mirongo ibiri barimurwa.

Ahandi i Buraya, abantu bashika cumi nibo bizwi ko bapfuye mu myuzure yo muri ino ndwi mu Budage, abandi benshi akaba atawuzi irengero ryabo.