Umuyaga mwinshi, imvura n'umwuzure bigeramiye Australia

Australia

Ahavuye isanamu, AFP

Insiguro y'isanamu,

Abantu benshi bategetswe kuva mu mazu yabo

Ku nkengera y'ubuseruko bwa Australia haje umuyaga mwinshi, imvura n'umwuzure.

Intara za New South Wales, Victoria, Queensland na Tasmania, ni zo zashikiriwe cane.

Abantu amajana n'amajana babuze umuyagankuba, hakaba hatanzwe n'itegeko kuri bamwe bamwe ngo bimuke mu mihana yabo.

Ahari ikibuga c'indege i Sydney hugawe, kubera umuyaga mwinshi.