Muhammad Ali yanezereje abantu mu myaka irenga 50 no mu mvugo yiwe
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Muhammad Ali mu majambo yiwe

Mu Buzima bwiwe, Muhammad Ali yanezereje abantu mu myaka irenga 50 mu majambo yiwe magufi, atwenza kandi ananebagura