Imfyisi yakomerekeje umwana muri Afrika y'epfo

hyena
Insiguro y'isanamu,

Imfyisi yakomerekeje umwana muri Afrika y'epfo

Abakozi bacungera ibikoko vyo mw'ishamba muri Afrika y'epfo, basavye ingenzi kuba maso, inyuma y'aho imfyisi ikomerekereje umwana w'imyaka 15 imusanze mw'ihema i Kruger.

Umuvugizi w'abakozi bo mu mashamaba abamwo ibikoko, William Mabasa, yasavye ingenzi kwiyubara buri gihe, kubera hari ibikoko biri hirya no hino, kandi barabe ko amahema yabo yugaye neza.

Uwo mwana barinze kumubaga ku munwa kugira bamuvure, bivuye ko iyo mfyisi yamukomerekeje.