Abanyeshure baturiye uburaro ntibazimukira ahandi

Itierio secondary school
Insiguro y'isanamu,

Abaturiye inzu z'uburaro ntibemerewe kuja kwiga ahandi

Umushikiranganji w'indero muri Kenya yanse ingingo yo kwimura abanyeshure bo kw'ishure rimwe ryo mu burengero bwa Kenya yaturiwe uburaro cumi kuri uyu wa gatandatu.

Abo banyeshure bariko bariyamiriza ingingo y'abategetsi b'iryo shure yo kubabuza kuraba urukino rw'umupira rwa Euro 2016 rwahuza Portugal na Croatia.

Umushikiranganji w'indero, Fred Matiang'i bitoba ari vyiza ko abanyeshure bononye ibintu biciye amamiliyoni n'amamiliyoni guhunga indishi, mu kungururizwa ku rindi shure.

"Nta mwigisha n'umwe w'ishure iryo ari ryo ryose arekuriwe kubakira ata rupapuro bitwaje ruvuye mu biro vy'indero mu ntara".

"Ushaka kwimura umunyeshure, itegeko n'uko ajana urupapuro rudasanzwe, atari ivyo nta ho bizoba bitaniye no no kumwungururiza ahantu kugira aje guturira izindi shure", uko ni ko Matiang'i yavuze.

Yasavye abanyeshure kurondera izindi nzira zo gutorera inyishu z'ibibazo bafitaniye n'abayobozi b'iyo shure.

Abanyeshure b'ishure ryisumbuye rya Itierio mu gisagara ca Kisii baraturiye inzu z'uburaro inyuma y'aho abayobozi b'iryo shure babimiye uruhusha rwo kuja kuraba urukino rwariko rurahuza Portugal na Croatia rwatangura isaha umunani.