Yavutse ari impumyi none arabona

Kwa Criscent Bwambale

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Aho Criscent Bwambale aba

Munzu y'ivyatsi abanamwo na inakuru muri Uganda, Criscent Bwambale ntaja kw'ishure, kandi ngo akine n'abo bangana,afashwa n'umuryango ico arico cose.

Mukwezi kw ambere, umuryango wiwe wumvise akamo k'umurwi w'abafasha mukuvura amaso witwa 'Sightsavers', kokuja gupimisha abana amaso no kuvura abafise ingwara ya cataract mu bitaro vya Mbarara.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent yagiye gupimwa amaso

Inyuma y'amezi abiri, umuganga yaramupimye, ahabwa amarori, bituma abona ibiri mw' isi ubw ambere kuva avuka.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent yarapimwe ahabwa amarori

Imbere yo kubona Criscent yagenda canke agakora ibindio vyose afashijwe n'abo mu muryango wiwe.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent ntakigenda afashwe akabaoko

Munzira asubira iwabo mu karere ka Bundiburyo, Criscent ariko araba hanze atangara cane.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent arabira ibiri hanze mu kiyo c'imodoka

Ibarabara rica mu misozui myiza cane ya Rwenzori.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Imisozi ya Rwuwenzori

Benewabo bashitse bamwereka ivyo ashobpora kubona hanze, n'amazina yavyo, ntiyari bwabone inkoko, ubwato, ivyo vyose ntazi uko vyitwa.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent ubu ariga

Criscent yagiye mw'ishure ubwa mbere, niho agitangura kwiga indome, yatakaje igihe kirekire, akeneyen kwihata gufata vyinshi ningoga.

Criscent ashobora gukina n'abandi bana hanze.

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Criscent ubu asigaye akina n'abandi

Ahavuye isanamu, TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS

Insiguro y'isanamu,

Kubona nokwiga ibiri ku isi biraza buke buke kuri Criscent

Kubona biza buke buke, mwenewabo ariko aramusobanurira ico ari co ishurwe, hanze y' inzu yabo muri Bundibugyo, azokomeza kwiga uko ibintu bimeze kw'isi.