Yavutse ari impumyi none arabona

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Aho Criscent Bwambale aba

Munzu y'ivyatsi abanamwo na inakuru muri Uganda, Criscent Bwambale ntaja kw'ishure, kandi ngo akine n'abo bangana,afashwa n'umuryango ico arico cose.

Mukwezi kw ambere, umuryango wiwe wumvise akamo k'umurwi w'abafasha mukuvura amaso witwa 'Sightsavers', kokuja gupimisha abana amaso no kuvura abafise ingwara ya cataract mu bitaro vya Mbarara.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent yagiye gupimwa amaso

Inyuma y'amezi abiri, umuganga yaramupimye, ahabwa amarori, bituma abona ibiri mw' isi ubw ambere kuva avuka.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent yarapimwe ahabwa amarori

Imbere yo kubona Criscent yagenda canke agakora ibindio vyose afashijwe n'abo mu muryango wiwe.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent ntakigenda afashwe akabaoko

Munzira asubira iwabo mu karere ka Bundiburyo, Criscent ariko araba hanze atangara cane.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent arabira ibiri hanze mu kiyo c'imodoka

Ibarabara rica mu misozui myiza cane ya Rwenzori.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Imisozi ya Rwuwenzori

Benewabo bashitse bamwereka ivyo ashobpora kubona hanze, n'amazina yavyo, ntiyari bwabone inkoko, ubwato, ivyo vyose ntazi uko vyitwa.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent ubu ariga

Criscent yagiye mw'ishure ubwa mbere, niho agitangura kwiga indome, yatakaje igihe kirekire, akeneyen kwihata gufata vyinshi ningoga.

Criscent ashobora gukina n'abandi bana hanze.

Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Criscent ubu asigaye akina n'abandi
Uwufise ububasha kw’isanamu TOMMY TRENCHARD / SIGHTSAVERS
Image caption Kubona nokwiga ibiri ku isi biraza buke buke kuri Criscent

Kubona biza buke buke, mwenewabo ariko aramusobanurira ico ari co ishurwe, hanze y' inzu yabo muri Bundibugyo, azokomeza kwiga uko ibintu bimeze kw'isi.