U Burundi buhagaze hehe ku kibazo co kurungika abasirikare? Umva Ambassadeur Shingiro
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

U Burundi buhagaze hehe ku kibazo co kurungika abasirikare? Umva Ambassadeur Shingiro

U Burundi buhagaze hehe ku kibazo co kurungika abasirikare? Umva Ambassadeur Shingiro