Bill Clinton: "Umukunzi wanje" Hillay arakwiye ubuprezida

Insiguro ya video,

Umukinyi wa cinema amaze gutsindira Oscar yashikirije ijambo abademocrate

Uwahoze arongoye igihugu ca Amerika, Bill Clinton, yasiguye imbamvu umupfasoni wiwe akaba "n'umugenzi wiwe nkoramutima", akwiye gutwara igihugu ca Amerika.

Yabwiye ikoraniro kaminuza ririko rirabera i Philadelphie ko "ari umuntu ashoboye guhindura ibintu atari bwigere abona".

Mw'ijambo ryiwe bwite, yasiguye yitonze uko bahuye n'ingene yitanga mu gukorera igihugu.

Ahavuye isanamu, AP

Insiguro y'isanamu,

Bill Clinton yashimagije umupfasoni wiwe

Amasaha make imbere y'aho, umupfasoni wiwe yari ahejeje kugenwa ku mugaragaro guserukira umugambwe wiwe mu matora y'umukuru w'igihugu.

Umupfasoni Clinton yarangije ijoro arungitse ubutumwa bwo kuri video, avuga ko: "Sindiyumvisha ko ingene dushoboye iki kirahuri cari gikomeye ukuraho."

"Nihaba hari umwigeme akiri muto ari ngaho yigira sindabibazwa, reka mvuge gusa ko, nshobora kuba prezida wa mbere w'umupfasoni ariko umwe muri mwebwe ni we azokurikira."

Hakiri kare, prezida Clinton yari yabateye inkuru ingene we n'umupfasoni wiwe bahuriye kuri kaminuza yigisha amategeko ya Yale mu 1971.

"Nubakanye n'umugenzi wanje," ni ko yavuze. "Twaragendanye, twarayaze turatwenga turi kumwe kuva ico gihe."

Bill Clinton yashatse kurangura ibintu bibiri ku musi wa kabiri mw'ijoro.

Ahavuye isanamu, Getty Images

Insiguro y'isanamu,

Umupfasoni Clinton yabwiye abamushigikiye ko "iyi ari intsinzi yabo"

Yarayagiye abandi inkuru ziwe bwite, mu kwerekana isura y'umupfasoni yabumye agaragara mu bantu ikiringo kirekire, gushika n'aho aboneka hose nko ku rupapuro rusharije icumba.

Yashatse kandi gufasha umupfasoni wiwe mu kumugira intwari ishobora kurangura ivyo abanyamerika benshi bakeneye.