Kuzimya umuriro wadutse muri California
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Dore uko indege za kizimyamoto zikora mu kuzimya umuriro muri California.

Abakozi barenga 10.000 bo kurwanya umuriro w’icaduka barabandanya guhangana n’umuriro mwinshi wadutse mu ntara ya Calfornia